KIẾN THỨCCác phương pháp định giá cổ phiếu

Các phương pháp định giá cổ phiếu

Nếu đã tham gia vào đầu tư chứng khoán thì công thức xác định giá trị cổ phiếu là điều bắt buộc các nhà đầu tư phải nắm được.

Nếu đã tham gia vào đầu tư chứng khoán thì công thức xác định giá trị cổ phiếu là điều bắt buộc các nhà đầu tư phải nắm được. Từ đó ra quyết định đầu tư, nếu giá bán trên thị trường thấp hơn đáng kể giá trị định giá đó, sau đó đợi chờ và bán ra khi giá tiệm cận giá trị thực và thu về lợi nhuận.

1. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E:

– Tỷ lệ P/E là từ viết tắt của Price to Earning. Theo các chuyên gia, nguyên tắc đơn giản nhất khi áp dụng cách định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E là tỷ lệ càng thấp thì lợi nhuận khi đầu tư vào doanh nghiệp đó càng cao và thời gian thu hồi vốn cũng ngắn hơn.
– Công thức tính chỉ số P/E:
 
P/E= Giá thị trường / EPS
 
Trong đó:
P (viết tắt của Market Price): Giá thị trường tại một thời điểm giao dịch.
EPS (viết tắt của Earning Per Share): Lợi nhuận ròng của một cổ phiếu.
– Để áp dụng cách định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E thông thường có 2 cách:
• So sánh với các công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực.
• So sánh với tỷ lệ P/E của công ty đó trước đây.

2. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/B:

– Cách định giá cổ phiếu theo tỷ lệ P/B là viết tắt của Price to Book là chỉ số dùng để so sánh giá trị thị trường của cổ phiếu và giá trị theo sổ sách của cổ phiếu đó.
– Công thức định giá cổ phiếu theo phương pháp P/B:
P/B = Giá cổ phiếu thị trường / Thư giá của 1 cổ phiếu
– Cách định giá cổ phiếu. Nếu chỉ số này nhỏ hơn 1 có nghĩa là giá trị tài sản thực tế của công ty đang bị thổi phồng quá mức hoặc tổng thu nhập trên tài sản của công ty đang ở mức quá thấp. Ngược lại, nếu chỉ số P/B cao nghĩa là công ty đang làm ăn tốt.

3. Định giá theo phương pháp chiết khấu cổ tức:

– Chiết khấu cổ tức hay tỷ suất cổ tức là tỷ lệ cổ tức trả bằng tiền mặt so với giá cổ phiếu. Vậy ta có công thức:
Chiết khấu cổ tức = Cổ tức bằng tiền / Thị giá.
– Ví dụ: Khi NĐT mua cổ phiếu sẽ nhận được thông tin cổ phiếu đó trả cổ tức x%/ năm, tức là NĐT sẽ nhận được cổ tức bằng x% giá trị thực (mệnh giá) của cổ phiếu đó.

4. Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền:

– Phương pháp định giá cổ phiếu chiết khấu dòng tiền được dựa trên một nguyên lý cơ bản: tiền có giá trị theo thời gian, giá trị một đồng tiền của ngày hôm nay luôn có giá trị hơn một đồng tiền của ngày mai, một đồng đầu tư vào trong doanh nghiệp (DN) này có mức sinh lời khác với một đồng đầu tư trong DN khác.
– Công thức tính chiết khấu dòng tiền là:
PV = FV / (1 + r)^n
– Với: r là suất chiết khấu, n là số năm.
PV là viết tắt của Present Value: Giá trị thực tại của cổ phiếu.

5. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/S:

– Chỉ số P/S (Price/Sales per share – hay price to ratio) là chỉ số dùng để định giá cổ phiếu nhằm đo lường giá cổ phiếu trên doanh thu mỗi cổ phần. Tên gọi khác như tỷ số P/S hay hệ số P/S.
– Công thức tính P/S
P/S = Giá cổ phiếu/ Doanh thu mỗi cổ phần.
– Trong đó:
Doanh thu mỗi CP = Tổng doanh thu/ Số lượng cổ phiếu lưu hành
Hoặc: P/S = Tổng vốn hóa/Tổng doanh thu thuần
– Trong đó:
• P = Price = Market price: Giá cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
• S = Sales per share: Doanh thu thuần trên mỗi cổ phiếu.

6. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PEG:

– Chỉ số PEG là một chỉ số tài chính quan trọng. Chỉ số PEG thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số P/E (giá/thu nhập) so với tỷ số tăng trưởng G của thu nhập (EPS).
– Công thức tính chỉ số PEG là:
PEG = PE/G
– Với:
• PE: Tức là chỉ số P/E
• G: Tốc độ tăng trưởng trong tương lai (%)
– Ta có:
PEG hợp lý = PE/G = 1.
– Khi cổ phiếu có Giá (P) để tạo nên: PEG = 1, thì được xem là giá trị thực của cổ phiếu.
– Hệ quả:
• PEG > 1: Giá cổ phiếu cao hơn giá trị thực
• PEG = 1: Giá cổ phiếu đúng bằng giá trị thực
• PEG < 1: Giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực
– Khi nào chỉ số PEG âm:
• P/E âm, tức là doanh nghiệp làm ăn lỗ.
• G âm, tức là lợi nhuận năm tương lai, ít hơn hiện tại & quá khứ.

7. Định giá cổ phiếu kết hợp giữa Peter Lynch & John Neff:

– Đây là công thức kết hợp giữa cổ tức & tốc độ tăng trưởng. Những cổ phiếu phù hợp sử dụng công thức này, là những doanh nghiệp ổn định, tăng trưởng không cao (<10%/năm) & trả cổ tức tương đối.

– Công thức đó là:

(R + G) / PE > 1,5

– Chỉ số này càng cao càng tốt

– Trong đó:

• R: Tỷ suất cổ tức (%)

R = Cổ tức bằng tiền (VNĐ)/ Giá cổ phiếu hiện tại

• G: Tốc độ tăng trưởng dài hạn (%)

• PE: Chỉ số P/E của cổ phiếu

Hãy Share bài viết với bạn bè:

MỚI NHẤT

Những sự thật thú vị về TTCK

Những sự thật thú vị về TTCK mà nhà đầu tư mới có thể chưa biết

Các phương pháp định giá cổ phiếu

Nếu đã tham gia vào đầu tư chứng khoán thì công thức xác định giá trị cổ phiếu là điều bắt buộc các nhà đầu tư phải nắm được.

TRÒ CHƠI CON MỰC (SQUID GAME 2021) : Một bộ phim các Trader nên xem để thấy được hình ảnh của mình trong đó

Một tuần trở lại đây thấy mọi người nhắc nhiều đến một bộ phim có tên “TRÒ CHƠI CON MỰC – SQUID GAME). Thú thực nghe cái tên không mấy thu hút cộng thêm phim bộ Hàn Quốc nên tôi không chú ý vì xem sẽ mất thời gian vô ích.

BẠN ĐỌC QUAN TÂM